Ortopedisk Medicin

OMT – Ortopedisk manuell terapi
Metoden omfattar både diagnostik, manuell specifik undersökning och behandling av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och/eller stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.
Vill Du läsa mer om OMT:  www.omtsweden.se

OMI-Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin (OMI) innefattar undersökning, diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar; muskler, senor, ledband, ledkapslar, samt diskar i nacke, bröstrygg och ländrygg.

Olika behandlingsformer kan komma ifråga som t ex mobilisering och manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner, excentrisk träning samt profylaktiska åtgärder. Av läkare kan i vissa fall infiltrations/ injektionsbehandling vara aktuell. Samarbete mellan läkare och sjukgymnaster ”som pratar samma språk” för bästa resultat är givet och nödvändigt. Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.

Vill Du läsa mer om OMI: www.ominorden.com/sv/om-ortopedisk-medicin

McKenziemetoden/MDT – Mekanisk diagnostik och terapi
Mekanisk diagnostik och Terapi (MDT), även kallad McKenzie-metoden används för att diagnosticera och behandla smärttillstånd i främst rygg och nacke. Vid undersökning fokuserar sjukgymnasten på vilka förändringar i smärta och rörlighet man kan se vid test av upprepade rörelser. Målet är att Du själv skall kunna behandla dina besvär.
Vill du läsa mer om MDT/McKenzie: www.mckenzie.se/patient/

Traktionsbänksbehandling
En sträckbehandlingsmetod som ibland används vid ryggsmärta, med eller utan utstrålande smärta i benet. Kombineras ofta med manuell behandling och specifikt riktad stabiliseringsträning.

Ergonomi
I den sjukgymnastiska behandlingen ingår ofta ergonomisk rådgivning. Det kan tex vara råd och instruktioner i gynnsamma lyft-, sitt- liggställningar och korrigering av hållningen. Förutom den individuella smärt- och funktionsanalysen som sjukgymnasten gör vid första tillfället tas även särskild hänsyn till Din ergonomiska situation. Detta är viktigt för att reducera olämpliga belastningsmoment som eventuellt bidrar till Dina besvär.

Ortoser/skydd

Vi har ett samarbete med ortosföretaget CAMP Scandinavia vilket innebär att man efter rekommendation av leg. sjukgymnast kan få prova ut vissa enklare hjälpmedel och ortoser hos oss.

www.camp.se