Ortopedisk Medicin

OMT – Ortopedisk manuell terapi
Metoden omfattar både diagnostik, manuell specifik undersökning och behandling av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och/eller stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.
Vill Du läsa mer om OMT:  www.omtsweden.se

 

OMI-Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin (OMI) innefattar undersökning, diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar; muskler, senor, ledband, ledkapslar, samt diskar i nacke, bröstrygg och ländrygg.

 

Olika behandlingsformer kan komma ifråga som t ex mobilisering och manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner, excentrisk träning samt profylaktiska åtgärder. Av läkare kan i vissa fall infiltrations/ injektionsbehandling vara aktuell. Samarbete mellan läkare och sjukgymnaster ”som pratar samma språk” för bästa resultat är givet och nödvändigt. Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.

 

Vill Du läsa mer om OMI: www.ominorden.com/sv/om-ortopedisk-medicin

 

McKenziemetoden/MDT – Mekanisk diagnostik och terapi
Mekanisk diagnostik och Terapi (MDT), även kallad McKenzie-metoden används för att diagnosticera och behandla smärttillstånd i främst rygg och nacke. Vid undersökning fokuserar sjukgymnasten på vilka förändringar i smärta och rörlighet man kan se vid test av upprepade rörelser. Målet är att Du själv skall kunna behandla dina besvär.
Vill du läsa mer om MDT/McKenzie: www.mckenzie.se/patient/

 

Traktionsbänksbehandling
En sträckbehandlingsmetod som ibland används vid ryggsmärta, med eller utan utstrålande smärta i benet. Kombineras ofta med manuell behandling och specifikt riktad stabiliseringsträning.

 

Ergonomi
I den sjukgymnastiska behandlingen ingår ofta ergonomisk rådgivning. Det kan tex vara råd och instruktioner i gynnsamma lyft-, sitt- liggställningar och korrigering av hållningen. Förutom den individuella smärt- och funktionsanalysen som sjukgymnasten gör vid första tillfället tas även särskild hänsyn till Din ergonomiska situation. Detta är viktigt för att reducera olämpliga belastningsmoment som eventuellt bidrar till Dina besvär.