Medicinsk Rehabträning

Målinriktad individuellt anpassad rehabiliteringsträning vid olika smärttillstånd och funktionsnedsättningar, akuta som långvariga.

 

Med ett helhetsperspektiv anpassas träningen efter behov och förutsättningar för att uppnå en så god funktion som möjligt. Rehabträningen bedrivs under handledning och övervakning av sjukgymnast enligt vetenskapliga riktlinjer och beprövad erfarenhet.

 

 

 

 

 

Rehabilitering och träning med slingor

Redcord är ett system som består av utrustning och metoder för att undersöka och behandla smärta och nedsatt funktion. Genom att diagnosticera muskelfunktion och obalans i muskulaturen, samt specifikt stimulera inaktiva eller svaga muskler kan normal funktion återställas, prestationsförmågan öka och skador/smärtor försvinna eller minska. Med slingrehabilitering och träning får du bättre koordination, stabilitet, balans och funktionell styrka.

 

Oavsett ålder och aktivitetsnivå (från elitidrottare till inaktiva) kan du få bra resultat med slingrehabilitering och träning. Exempel på områden som vi behandlar framgångsrikt är nacke, axlar, rygg, höft, ljumskar samt knän. Vi har också fått bra resultat vid bäckenproblem/smärta i samband med graviditet samt vid rehabilitering av neurologiska sjukdomar som stroke och whiplash.

 

Ett flertal elitidrottare och idrottsklubbar på både nationell och internationell nivå använder sig idag av Redcord vid rehabilitering av idrottsskador, för att förebygga skador samt för att prestera bättre.