IMG_2079

Aspuddens Sport och Rehabklinik är en privat sjukgymnastmottagning i södra Stockholm som startades för drygt 10 år sedan.

 

Vi är nu två sjukgymnaster med bred kunskap och mångårig erfarenhet som arbetar för att åstadkomma bästa möjliga rehabilitering för Dig.

 

Vi är specialiserade på tillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Det betyder att vi arbetar med behandling och bedömning av muskel- och ledbesvär i alla åldrar, ung som gammal, belastningsskador, motions- och idrottsskador.

 

 

Vi arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med kontinuerlig vidareutbildning, uppföljning och utvärdering. Vi samarbetar med vårdcentraler, privatläkare och specialistmottagningar på olika sjukhus.